Холбоо барих:70549888, 70541890

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ. Улсын бүртгэлийн хэлтэс Утас: 70541890, 99541890
Илгээх is loading comments...

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСИЙН 2019 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГОВЬСҮМБЭРАЙМГИЙНУЛСЫНБҮРТГЭЛИЙНХЭЛТСИЙН  2019 ОНД

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

       2019-03-04                                                                                                                                Чойр хот.

Хэрэгжүүлэхаргахэмжээ

Хугацаа

Хүрэхүрдүн

Хариуцах эзэн

Нэг. Дээд байгууллагаас зохион байгуулагдах сургалт

1.1.Хэлтсийн дарга нарт зориулсан сургалт

1-р улиралд

Сургалтанд хамрагдаж, албан хаагч нарт мэдээлэл хүргэх.

Хэлтсийн дарга

1.2.Орон нутгийн улсын бүртгэлийн албан хаагч нарт зориулсан зайн болон танхимын сургалтанд хамрагдах.

Жилдээ

Зохих мэдлэгийг олж мэдсэн байна.

Бүхалбанхаагчид

1.3.Мэдээлэл технологийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдах

Жилдээ

Зохих мэдлэгийг сурч мэдсэн байна.

Мэдээлэл технологийн ажилтан

1.4.Бүртгэлийн хяналтын чиглэлээр зохион байгуулагдах сургалтанд хамрагдах.

Жилдээ

Зохих мэдлэгийг сурч мэдсэн байна.

Хяналтын улсын байцаагч

                   Хоёр. Хэлтсийн албан хаагч нарт зориулсан дотоод сургалт

2.1. Шинэ ажилд орж буй албан хаагчдад “Улсын бүртгэлийн  ерөнхий газрын дотоод журам”, “Байгууллагын үйлчилгээний стандарт”, Төрийн албаны тухай хууль ”болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмын талаар сургалт явуулна.

 

 

Тухай бүр

 

 

Зохих мэдлэгийг олгоно.

 

Хяналтын улсын байцаагч

 

 

2.2.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд одоо мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг нэг мөр ойлгож,  хэрэглэх.

2, 4-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдаж, нэгдсэн ойлголттой болох.

Эд хөрөнгийн бүртгэлийнтасгийндарга

2.3. Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг нэг мөр ойлгож, хэрэглэх.

2,4-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдаж, нэгдсэн ойлголттой болох.

Иргэний  бүртгэлийнтасгийндарга

2.4. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэмжурмыг нэг мөр ойлгож, хэрэглэх.

2,4-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдаж, нэгдсэн ойлголттой болох.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч

2.5. Бүртгэлийн хяналтын бодлого, шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээ.

2,4-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдаж, нэгдсэн ойлголттой болох.

Хяналтын улсын байцаагч

2.6. Мэдээлэл технологийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэл учирсан тохиолдолд авах арга хэмжээ.

2,4-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдаж, нэгдсэн ойлголттой болох

Мэдээлэл технологийн ажилтан

2.7.  Архивын үйл ажиллагааны шинэчлэл, цахим архивын нөхцөлд ажиллах.

2,4-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдаж, мэдлэг нэмэгдэнэ.

Архивын ажилтан

2.8. Албан бичиг боловсруулах, албан хэрэг хөтлөлт гарч буйалдаа, дутагдал

2,4-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдаж, мэдлэг нэмэгдэнэ.

Бичиг хэргийн ажилтан

2.9. Санхүүгийн үйл ажиллагаа

2,4-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдаж, мэдлэг нэмэгдэнэ.

Няглтан бодогч

Гурав. Бусад байгууллагаас авах сургалт

3.1. Аймгийн Прокурорын газраас “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Зөрчлийн тухай хуулиудаар сургалт авах.

4-р сард

Бүх албан хаагчид хамрагдах.

Хяналтын улсын байцаагч

3.2. Аймгийн онцгой байдлын газраас “Болзошгүй аюул, гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, гамшигийн үед авах арга хэмжээ”сэдвээр сургалт авах.

2-р улиралд

Бүх албан хаагчид хамрагдах.

Хяналтын улсын байцаагч

3.3. Авилгаас урьдчилан сэргийлэх орон нутаг дах зөвлөлийн гишүүнтэй хамтарч“Авилгаас урьдчилан сэргийлэх”сэдвээр сургалт зохион байгуулах.

Жилдээ

Бүх албан хаагчид хамрагдах.

Хяналтын улсын байцаагч

3.4. Хүний эрхийн үндэсний комиссын  Говьсүмбэр  аймагдахь РеферентХүний эрхийн үндсэн ойлголт, түүний ойлголт”сэдвээр сургалт зохион байгуулах.

Жилдээ

Бүх албан хаагчид хамрагдах.

Хяналтын улсын байцаагч

3.5. Эрүүл мэндийн газраас “Давсны хэрэглээ” сэдвээр сургалт авах

Жилдээ

Бүх албан хаагчид хамрагдах.

Хяналтын улсын байцаагч

 

Төлөвлөгөө боловсруулсан:    

ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ                          З.БАЯНДУГАР

 

Манай сайтыг алдаагүй зөв үзье гэвэл Mozilla Firefox тохиромжтой.Татаж авах бол зурган дээр дарна уу.

191176
ӨнөөдөрӨнөөдөр551
ӨчигдөрӨчигдөр691
Энэ 7 хоногтЭнэ 7 хоногт3873
Энэ сардЭнэ сард4106
БүгдБүгд191176
ЭНЭХҮҮ ЦАХИМ ХУУДАС НЬ
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС БОЛНО ТА ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ
ГОВьСҮМБЭР АЙМГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭСИЙН ЛАВЛАХ УТАС:70541890, 99909888

Background Image

Header Color

:

Content Color

: